Szerzői jogok

A kavicsmuvesz.hu (és a hozzá kapcsolódó, vele azonos, összevont kavicskepek.com) weboldal(ak), (továbbiakban mindkettőt takarja: kavicsmuvesz.hu) illetve annak tartalma, minden részlete szerzői jogvédelem alá esik.

Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a kavicsmuvesz.hu tulajdonosa (továbbiakban: tulajdonos) jogosult. A tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A weboldal és az azon megjelenő szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alá esnek, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a tulajdonos jogosult. E tiltó rendelkezésnek minősülő nyilatkozat az 1999. évi LXXVI. törvény - a szerzői jogról - alapján készült. A törvény megsértése jogi és anyagi következményekkel jár.

A szellemitulajdon-védelem alapjai

A szellemi tulajdon az ember szellemi tevékenységéből fakadó eredmény, szellemi alkotás, amely különleges jogi védelmet élvez.  (Tárgya a szerző személyiségéhez kötődő jogosultságok elismerését és oltalmát is jelenti.  Ide tartozik maga a produktum, mint kavicskép, annak háttere, témája, azon belül az egyedisége. Ide tartoznak a szerző által megfogalmazott szövegek, írások, illetve minden egyéb ötlet, ami jelen szövegben nem kerül megemlítésre.)

A szellemi tulajdon a tulajdonjoghoz hasonló, abszolút szerkezetű jogviszony, amelynek a polgári jog területén belül létrehozott szabályrendszere kizárólagos vagyoni és személyhez fűződő jogok biztosításával nyújt jogi védelmet a szellemi alkotások létrehozói számára.

A törvény védi azokat a szellemi alkotásokat is, amelyekről a külön jogszabályok nem rendelkeznek.

Szellemitulajdon-védelem a szellemi alkotás létrehozója számára biztosított erkölcsi és anyagi védelem.

A szerzői jog a szerzői mű (pl. művészi alkotás, szövegírás) alkotóját megillető védelem, amely biztosítja a szellemi tevékenység erkölcsi és anyagi megbecsülését is számára.

A szerző az az ember, aki a szerzői művet a saját szellemi tevékenységével, egyéni-eredeti jelleggel létrehozta.

A felhasználás a szerzői mű egészének vagy részének használatát jelenti, így pl. másolását, idézését, előadását, kiadását, forgalmazását, interneten való közzétételét (a szerző és az eredet megnevezése nélkül), átdolgozását, átfogalmazott verzióját, kiállítását.

A felhasználási engedély a szerző hozzájárulása ahhoz, hogy a művét valaki más bármilyen formában felhasználja. Ennek elmaradása szerzői jogsértést eredményezhet. 

A szerzői jogsértés az a cselekmény, amely a szerzőnek biztosított védelmet valamilyen módon megsérti, és amelynek – a sérelem súlyától függően – különböző hátrányos következményei lehetnek.  

A védjegy egy termék vagy szolgáltatás azonosítására alkalmas megjelölés, fő funkciója a fogyasztók tájékoztatása, hogy meg tudják különböztetni egymástól a termékeket, szolgáltatásokat, illetve a termék által képviselt minőséget szimbolizálják. Szinonimájaként a köznyelvben a márkát és a logót is használják.  

A hamisítás más termékének, alkotásának a lemásolása vagy utánzása anélkül, hogy ahhoz a termék vagy alkotás tulajdonosa (megalkotója, feltalálója, kifejlesztője) hozzájárult volna. Ez a szellemi tulajdon megsértését jelenti.

Nagykanizsa, 2019.04.17.

Ajánlatkérés